Chánh Pháp Số 9 - Bộ Mới

(tháng 8.2012)

(bấm vào tiêu đề ở trên hoặc h́nh b́a ở dưới để đọc trọn số báo in trên giấy với dạng PDF.

Nơi trang đầu, "Nội Dung Số Này", bấm vào từng tiêu đề bạn muốn đọc)

 

 

 

CHÁNH PHÁP BỘ MỚI: Số 9, tháng 8.2012

H́nh b́a của Nguyễn Sanh Tỵ

 

NỘI DUNG SỐ NÀY:

 

(Mời bấm vào h́nh b́a ở trên, vào trang đầu "Nội Dung Số Này", t́m đọc bài quư vị thích trong dạng PDF.

Mục lục sau đây chỉ là tổng quát, không có đường dẫn. Xin cáo lỗi về sự bất tiện này.)

 

¨ THƯ T̉A SOẠN, trang 2

¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3

¨ HƯƠNG ĐỨC HẠNH (thơ Hàn Long Ẩn), trang 7

¨ TIỂU SỬ Đại Lăo Ḥa Thượng THÍCH HUYỀN QUANG, trang 8

¨ XÂY DỰNG BẢN THÂN (Thích Huyền Quang & Thích Nhất Hạnh), trang 10

¨ CON NGƯỜI MANG ĐẠI NGUYỆN (Điều Ngự tử Tín Nghĩa), trang 14

¨ AI VĂN CỦA MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN (Thích Minh Dung), trang 16

¨ 50 NGÔI VỊ CỦA BỒ TÁT (HT. Thích Thắng Hoan dịch), trang 18

¨ H̀NH ẢNH LỄ TƯỞNG NIỆM BỒ TÁT QUẢNG ĐỨC TẠI CHÙA BÁT NHĂ (Hạnh Tuệ), trang 24 & 25

¨ VÀI SUY NGHĨ VỀ NGỌN ĐUỐC 1963 (Nguyễn văn Sâm), trang 26

¨ GIÁO DỤC LÀ MỘT TRONG NHỮNG VẤN ĐỀ QUAN TÂM CỦA HT. THÍCH HUYỀN QUANG (Thích Hạnh B́nh), trang 28

¨ TIỄN MẸ LÊN ĐƯỜNG (Điếu văn Huỳnh Kim Quang), trang 30

¨ H̀NH ẢNH LỄ TRAI TĂNG KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ CHÙA BÁT NHĂ (Dzũng Nguyễn), trang 32

¨ LỄ HÚY KỴ GIÁC LINH ĐLHT THÍCH HUYỀN QUANG TẠI CHÙA QUANG THIỆN (Thích Minh Tuệ), trang 34

¨ D̉NG CHỮ BAY LÊN  (thơ Phan Tấn Hải), trang 36

¨ HT. THÍCH HUYỀN QUANG, MỘT ĐỜI CHO ĐẠO PHÁP VÀ DÂN TỘC (Như Hùng), trang 37

¨ QUÉT RÁC CHỚ ĐỪNG QUÉT ĐẤT (Thích Đức Trí), trang 38

¨ TỰ TA, T̀NH THƠ, SUY TƯ (thơ Mai Phước Lộc), trang 40

¨ NẮNG HẠ SÂN CHÙA (Thích Nguyên Siêu), trang 41

¨ GIỮA CƠI NHÂN GIAN, CƠI TÔI, NGƯỜI (Uyên Nguyên), trang 47

¨ PHÉP LẠ VÀ SỰ GIÀU CÓ (Hạnh Chi), trang 48

¨ HƯ KHÔNG (thơ Kiều Mộng Hà), trang 50

¨ DINH DƯỠNG CHAY BỒI DƯỠNG SỨC KHỎE (Tâm Diệu), trang 50

¨ ĐI LÀM TỪ THIỆN (Tâm Minh Vương Thúy Nga), trang 52

¨ NẤM TRAI KHO SẢ (Diệu An), trang 57

¨ HỌC HẠNH NGỒI YÊN CỦA BẬC ỨNG CÚNG CHÁNH BIẾN TRI (Hải Như), trang 59

¨ CÁC LOẠI HẠT VỎ CỨNG VÀ TRÁI TIM LÀNH MẠNH (Bs. Đỗ Minh Hạnh), trang 61

¨ TUYẾT RƠI TRƯỚC CỬA CHƯA TỪNG QUÉT… (Tịnh Minh soạn dịch), trang 62

¨ HƯƠNG SEN (thơ Nhựt Thanh – Tuyết Nguyễn), trang 63

¨ PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM – 5. BUDDHIST STORY / CHUYỆN PHẬT GIÁO (Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch), trang 64

¨ DI TÍCH CHÙA PHƯỚC SA, LẮNG ĐỌNG (thơ Bạch Xuân Phẻ) trang 65

¨ GIẢI CỨU NHỮNG CON THỎ BỊ SẬP BẪY – song ngữ (HT. Thích Trí Chơn dịch), trang 66

¨ TRƯỜNG HẠ BÁT NHĂ (TN. Giới Định) trang 67

¨ VẪY TAY CHÀO (thơ Kha Nguyệt) trang 69

¨ PHỤC BÁI THƯỢNG VĂN (GĐPTVN), trang 70

¨ H̀NH ẢNH LỄ ĐỘNG THỔ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CHÙA BÁT NHĂ – NGÀY 30.6.2012 (Dzũng Nguyễn), trang 72

¨ HƯƠNG TỪ LAN XA (Thích Minh Tuệ), trang 74

¨ VÀI CHUYỆN NHỎ VỀ BẠCH CƯ DỊ (Đồng Thiện), trang 78

 

 

baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Magazine
Last modified: 05/26/12