Chánh Pháp Số 8 - Bộ Mới

(tháng 7.2012)

(bấm vào tiêu đề ở trên hoặc h́nh b́a ở dưới để đọc trọn số báo in trên giấy với dạng PDF.

Nơi trang đầu, "Nội Dung Số Này", bấm vào từng tiêu đề bạn muốn đọc)

 

 

 

 

CHÁNH PHÁP BỘ MỚI: Số 8, tháng 7.2012

Tranh b́a: "Phơ phất Ưu-đàm" của  Đặng thị Quế Phượng

 

NỘI DUNG SỐ NÀY:

 

(Mời bấm vào h́nh b́a ở trên, vào trang đầu "Nội Dung Số Này", t́m đọc bài quư vị thích trong dạng PDF.

Mục lục sau đây chỉ là tổng quát, không có đường dẫn. Xin cáo lỗi về sự bất tiện này.)

 

¨ THƯ T̉A SOẠN, trang 2

¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3

¨ SƯ ĐI SƯ LẠI VỀ (thơ Diệu Trang), trang 8

¨ DIỄN VĂN KHAI MẠC KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ NĂM 2012 (Ban Chức Sự Trường Hạ), trang 9

¨ AN CƯ - tiếp theo (HT. Thích Trí Thủ), trang 10

¨ PHÁP KHÍ VÀ PHÁP PHỤC – tiếp theo (Điều Ngự tử Tín Nghĩa), trang 12

¨ ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ I CỦA GIÁO HỘI PGVN THỐNG NHẤT HOA KỲ, trang 16

¨ THƯ CUNG THỈNH THAM DỰ NGÀY VỀ NGUỒN 6 TẠI ÚC ĐẠI LỢI (TK. Thích Viên Trí), trang 17

¨ SẮC TỨC LÀ KHÔNG, KHÔNG TỨC LÀ SẮC (HT. Thích Thắng Hoan dịch), trang 18

¨ THUYỀN BÁT NHĂ (thơ Xuân Mai), trang 22

¨ PHẬT AN CƯ KHÔNG TIẾP KHÁCH (Quảng Tánh), trang 22

¨ HUẾ (thơ Gió Thảo Nguyên), trang 23

¨ H̀NH ẢNH LỄ KHAI GIẢNG KHÓA AN CƯ KIẾT HẠ TẠI CHÙA BÁT NHĂ (Dzũng Nguyễn & Kim Anh), trang 24 & 25

¨ LUẬN NGŨ UẨN (TK. Tâm Hạnh), trang 26

¨ SEN VÀ BÙN (thơ Chân Minh Trí), trang 28

¨ KHÓI MÊ, ĐẾN LỘC UYỂN… (thơ Vơ Quỳnh Uyển), trang 31

¨ HẠ THƯƠNG (thơ Thích Minh Tuệ), trang 32

¨ CHÙA VIỆT ĐẤT MỸ (Thích Đức Trí), trang 33

¨ SỰ BIỂU HIỆN CỦA CÂY TRE VÀ KHÓM TRÚC – HOA TRÚC NHẬT  (Tâm Thường Định), trang 35

¨ CON ĐƯỜNG HƯỚNG THƯỢNG (Thích Chúc Đại), trang 36

¨ NẾU, TIẾNG ĐẬP, VỚI M̀NH, MẶT HỀ (thơ NT Khánh Minh), trang 37

¨ TĂNG ĐOÀN VÀ LỤC H̉A (Thích Tâm Ḥa), trang 38

¨ CƠM DỞ, GIƯỜNG CỨNG, BỎ TU… (G-Minh), trang 41

¨ THAY TIM (Bs. Nguyễn Ư Đức), trang 47

¨ NGƯỜI PHẬT TỬ NGÀY NAY TRONG THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG (Hoang Phong dịch), trang 49

¨ AN CƯ KIẾT HẠ (GĐPTVN tại Hoa Kỳ biên soạn), trang 53

¨ MĂNG XANH XÀO (Diệu An), trang 57

¨ T̀NH THƯƠNG VÀ HẠNH PHÚC (Thị Giới), trang 59

¨ HƯƠNG NGƯỜI ƯƠM ĐỨC HẠNH… (Tịnh Minh soạn dịch), trang 62

¨ GIỮ L̉NG, THƯƠNG ĐỜI, LÂU RỒI (thơ Huyền Vũ), HÀNH TR̀NH TU TẬP (thơ Chánh Năng), ƯỚC MƠ (thơ Hoài Mặc Niệm), trang 63

¨ PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM – 5. BUDDHIST STORY / CHUYỆN PHẬT GIÁO (Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch), trang 64

¨ THỨC ĂN CHAY: ĐẬU NÀNH (Ts. Mai Thanh Truyết) trang 66

¨ THÔNG BÁO VỀ KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN 2 (TK. Thích Đỗng Tuyên), trang 69

¨ XA RỒI SƯ CHỊ (TN. Giới Định) trang 70

¨ H̀NH ẢNH AN CƯ KIẾT HẠ TẠI CHÙA BÁT NHĂ – NGÀY 20.6.2012 (Dzũng Nguyễn), trang 72

¨ CHÙA QUÊ (Thu Nguyệt), trang 74

¨ TÂM THƯ XÂY DỰNG CHÙA BÁT NHĂ (HT. Thích Nguyên Trí), trang 75

¨ THIỆN DUYÊN (Tâm Không Vĩnh Hữu), trang 76

¨ BỊ ĐỌA LÀM CHÓ – song ngữ (HT. Thích Trí Chơn dịch), trang 78

 

baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Magazine
Last modified: 05/26/12