Chánh Pháp Số 7 - Bộ Mới

(tháng 6.2012)

(bấm vào tiêu đề ở trên hoặc h́nh b́a ở dưới để đọc trọn số báo in trên giấy với dạng PDF.

Nơi trang đầu, "Nội Dung Số Này", bấm vào từng tiêu đề bạn muốn đọc)

 

 

 

 

CHÁNH PHÁP BỘ MỚI: Số 7, tháng 6.2012

Tranh b́a của Phượng Hồng

 

NỘI DUNG SỐ NÀY:

 

(Mời bấm vào h́nh b́a ở trên, vào trang đầu "Nội Dung Số Này", t́m đọc bài quư vị thích trong dạng PDF.

Mục lục sau đây chỉ là tổng quát, không có đường dẫn. Xin cáo lỗi về sự bất tiện này.)

 

¨ THƯ T̉A SOẠN, trang 2

¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3

¨ NGUYỆN LỰC CỦA MỘT VỊ BỒ-TÁT (Tỳ kheo Thích Trí Quang), trang 8

¨ AN CƯ (HT. Thích Trí Thủ), trang 10

¨ BÀI KỆ LÂM TẾ (thơ Thắng Hoan), trang 12

¨ PHÁP KHÍ VÀ PHÁP PHỤC (Điều Ngự tử Tín Nghĩa), trang 12

¨ ĐẠO TRÀNG AN CƯ KIẾT HẠ NĂM 2012 TẠI CHÙA BÁT NHĂ (HT. Thích Nguyên Trí), trang 16

¨ CUNG THỈNH THAM DỰ NGÀY VỀ NGUỒN 6 TẠI ÚC ĐẠI LỢI (TK. Thích Viên Trí), trang 17

¨ PHÁP MÔN NIỆM PHẬT TRONG KINH A DI ĐÀ (Thích Giác Như), trang 18

¨ NỖI BUỒN NHẢY MÚA, NHẬP THẾ, BĂN KHOĂN, SÓT LẠI (thơ Phù Du), trang 23

¨ KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN THỨ 2 – NĂM 2012 TẠI BẮC CALIFORNIA (TK. Thích Đỗng Tuyên), trang 24

¨ NGÀY PHẬT SINH - KHẼ GỌI TÊN THẦY (Huyền Lam), trang 25

¨ TẶNG ĐỜI (thơ Mật Nghiêm), trang 26

¨ SỐNG TRONG THẾ GIAN VỚI PHẬT PHÁP (TN Tịnh Quang dịch), trang 26

¨ BƯỚC CHÂN HIỀN TRIẾT, TIẾNG CHUÔNG CHÙA QUÊ TÔI (thơ Tuệ Thiền Lê Bá Bôn), trang 30

¨ LANG THANG NHƯ ÁNG MÂY TRỜI... (Tịnh Minh soạn dịch), trang 31

¨ TIỂU SỬ BỒ-TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC (Môn đồ pháp quyến soạn), trang 32

¨ TÁCH TRÀ BUỔI SÁNG VÀ NHỮNG MẬT NGÔN T̀NH CỜ (Huệ Trân), trang 33

¨ THÔNG BÁO KHÓA TU HỌC MÙA HÈ CHÙA BÁT NHĂ… (HT. Thích Nguyên Trí), trang 35

¨ TRÍ QUANG TỰ TRUYỆN: KHÔNG VẪN HOÀN KHÔNG (Trần Kiêm Đoàn), trang 36

¨ ĐỌC THƠ TUYỆT CÚ (Lam Nguyên), trang 39

¨ LỬA TỪ BI (thơ Vũ Hoàng Chương), trang 40

¨ MỘT ÍT THÔNG HIỂU VỀ CƠ THỂ HỌC VÀ SINH LƯ HỌC (Bs. Đỗ Minh Hạnh), trang 41

¨ MỘT SỐ TƯ LIỆU MỚI VỀ BỒ-TÁT QUẢNG ĐỨC (Trí Siêu Lê Mạnh Thát), trang 47

¨ TÁI ĐÁO THIÊN THAI (Vơ Doăn Nhẫn), trang 50

¨ ĐÊM HUYỀN (thơ Tâm Tấn), TA NHƯ... (thơ Hồ Hương Lộc), ĐÊM THAO THỨC NGHE MƯA, KHÓI SƯƠNG (thơ Nguyễn thị Minh Thủy), trang 54

¨ CANH CHUA (Diệu An), trang 57

¨ ĐỨNG TRÊN TẤT CẢ (Vĩnh Hảo), trang 59

¨ PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM – 4. THE TRIPLE GEM / TAM BẢO (Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch), trang 64

¨ NHẸ KHÉP CỔNG SÀI (Mặc Không Tử) trang 66

¨ CHƠI VƠI, CÔ TỊCH (thơ Huyền Vũ), trang 67

¨ MÙI CỦA HOA SEN (Lam Khê), trang 68

¨ KHÓC LÊN ĐI, ÔI TỰ DO! CRY FOR FREEDOM (Robert Thurman - Trí Thịnh dịch), trang 71

¨ ÂM NHẠC PHẬT GIÁO TRONG GIA Đ̀NH PHẬT TỬ (Tâm Minh Vương Thúy Nga), trang 74

¨ LẮNG NGHE ĐỂ HIỂU, NH̀N LẠI ĐỂ THƯƠNG... (Tâm Lắng Nghe Sâu), trang 76

¨ MỘT TAI NẠN V̀ SĂN BẮN – song ngữ (HT. Thích Trí Chơn dịch), trang 78

 

baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Magazine
Last modified: 05/26/12