Chánh Pháp Số 6 - Bộ Mới

(tháng 5.2012)

(bấm vào tiêu đề ở trên hoặc h́nh b́a ở dưới để đọc trọn số báo in trên giấy với dạng PDF.

Nơi trang đầu, "Nội Dung Số Này", bấm vào từng tiêu đề bạn muốn đọc)

 

 

 

CHÁNH PHÁP BỘ MỚI - SỐ 6 (THÁNG 5.2012)

Tranh b́a của Nguyễn Phước Nguyên

 

NỘI DUNG SỐ NÀY:

 

(Mời bấm vào h́nh b́a ở trên, vào trang đầu "Nội Dung Số Này", t́m đọc bài quư vị thích trong dạng PDF.

Mục lục sau đây chỉ là tổng quát, không có đường dẫn. Xin cáo lỗi về sự bất tiện này.)

 

¨ THƯ T̉A SOẠN, trang 2

¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3

¨ NHỚ NGÀY PHẬT ĐẢN (thơ Điều Ngự Tử Tín Nghĩa), TÔI ĐI T̀M LẠI CHÍNH TÔI (thơ Diêu Linh), trang 7

¨ NGỒI GIỮA VÔ BIÊN, ÂM VỌNG (thơ Hàn Long Ẩn), BẠC MÁI ĐẦU (thơ Tâm Thường Định), trang 7

¨ DIỄN VĂN KHAI MẠC LỄ HỘI PHẬT ĐẢN QUỐC TẾ (HT. Thích Thông Hải), trang 8

¨ ĐẠO TỪ LỄ HỘI PHẬT ĐẢN QUỐC TẾ (HT. Thích Thắng Hoan), trang 9

¨ ĐẠO PHẬT, NGUỒN VĂN HÓA SINH ĐỘNG (HT. Thích Đức Nhuận), trang 10

¨ HOA VÔ ƯU, RỪNG THIỀN TRẢI LỐI, CÓ VẬY THÔI… (thơ Kha Nguyệt), trang 13

¨ THÔNG BÁO VỀ KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN THỨ 2 – 2012 (Tỳ Kheo Thích Đỗng Tuyên), trang 14

¨ ĐỜI GIẢ TẠO, THIỀN HÀNH, THIỀN TRÀ, CHUÔNG TỈNH THỨC (thơ Thắng Hoan), trang 15

¨ H̀NH ẢNH LỄ HỘI PHẬT ĐẢN QUỐC TẾ TẠI NAM CALIFORNIA (Hải Triều Âm), trang 16

¨ SỰ KHÁC NHAU GIỮA GIỚI LUẬT VÀ LUẬT PHÁP; NHÂN QUẢ VÀ NGHIỆP BÁO (Tâm Hạnh), trang 18

¨ SẮC SẮC KHÔNG KHÔNG (thơ Quảng Huệ Liên), trang 20

¨ PHƯƠNG THỨC GIÁO DỤC TUỔI TRẺ PHẬT GIÁO… (Tâm Thường Định), trang 21

¨ LỜI CẢM TẠ CỦA BAN TỔ CHỨC LỄ HỘI PHẬT ĐẢN QUỐC TẾ (HT. Thích Như Minh), trang 23

¨ H̀NH ẢNH LỄ HỘI PHẬT ĐẢN QUỐC TẾ TẠI NAM CALIFORNIA (Hải Triều Âm), trang 24

¨ KHÚC HƯƠNG SEN (thơ Thích Hạnh Tuấn), trang 26

¨ ĂN CHAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI (Tâm Diệu), trang 27

¨ NH̀N ĐỈNH TRƯỜNG SƠN NIỆM PHẬT, NH̀N MÂY BAY NIỆM PHẬT… (thơ Cs. Nguyên Thần), trang 28

¨ VỊ ĐẠO SƯ TỐI THƯỢNG (Huệ Trân), trang 29

¨ ĐẤT ƯƠM MẦM SỐNG VÔ BIÊN… (Tịnh Minh soạn dịch), trang 31

¨ NHỮNG PHÍM DƯƠNG CẦM, TÔI VẪN ĐỢI… (thơ Tuệ Sỹ), trang 32

¨ LỜI KINH SÁM HỐI (Đào Văn B́nh), trang 33

¨ LĂNH ĐẠO TÂM LINH – TINH THẦN LĂNH ĐẠO (thơ Bạch Xuân Phẻ), trang 36

¨ PHƯƠNG CÁCH ĐẢN SANH CỦA CHƯ PHẬT (TN Giới Hương), trang 38

¨ DƯ ÂM, ĐÊM NAY (thơ Vĩnh Hảo), trang 39

¨ BUDDHIST IDEALS OF POVERTY AND PROSPERITY (Thích Hạnh Tuấn), trang 40

¨ PHI CHÂU-MỘT MẢNH ĐẤT MỚI CHO VIỆC HOẰNG PHÁP (Hoang Phong), trang 47

¨ NGƯ NHÀN, THỊ ĐỆ TỬ (Trần Bách Linh dịch thơ), trang 48

¨ TÂM T̀NH TRONG ĐÊM THẮP NẾN NGUYỆN CẦU PHẬT ĐẢN (Thích Minh Tuệ), trang 49

¨ HĂY LÀ MỘT BỆNH NHÂN SÁNG SUỐT (Bs. Nguyễn Ư Đức), trang 51

¨ BẢN LAI DIỆN MỤC, TƠ ĐỒNG (thơ Hiền Nguyễn), C̉N LẠI TRONG ĐÊM (thơ Huệ Giác), trang 53

¨ PHẬT GIÁO THĂNG TRẦM: TRƯỜNG HỢP NHẬT BẢN VÀ SRI LANKA (Cs. Nguyên Giác), trang 59

¨ PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM – 3. SANGHA / TĂNG ĐOÀN (Tâm Minh Ngô Tằng Giáo dịch), trang 64

¨ ĐÀN ONG NGĂN CHẬN MỘT VỤ XỬ OAN – song ngữ (HT. Thích Trí Chơn dịch) trang 66

¨ XUÂN DẠ TƯ (thơ Lam Nguyên | Song Nguyên và Trần Quốc Bảo dịch), trang 67

¨ VẼ TRANH, TIẾNG CHIM HÓT (thơ Huyền Vũ), trang 69

¨ XIN NGƯỜI TRỞ LẠI (thơ Pháp Tuệ Tâm), TÂM NGUYỆN (thơ Pháp Tuệ Đức), trang 69

¨ THỜI KHÓA BIỂU SINH HOẠT CỦA MẮT THƯƠNG NH̀N ĐỜI, trang 70

¨ TÂM THƯ XÂY DỰNG CHÙA BÁT NHĂ SANTA ANA (HT. Thích Nguyên Trí), trang 71

¨ H̀NH ẢNH DẠ TIỆC GÂY QUỸ XÂY DỰNG CHÙA BÁT NHĂ SANTA ANA (Dzũng Nguyễn), trang 73

¨ Ư NGHĨA CỜ PHẬT GIÁO (GĐPTVN Hoa Kỳ biên soạn), trang 74

¨ ĐƯỜNG VỀ TRI KIẾN PHẬT (thơ Nhựt Thanh - Tuyết Nguyễn), trang 75

¨ GĂ HỌC PHẬT NHƯ THẾ (Ngu Chủ), trang 76

¨ LỄ HỘI PHẬT ĐẢN QUỐC TẾ LONG TRỌNG CỬ HÀNH: THỰC HÀNH CHÁNH PHÁP CÚNG DƯỜNG PHẬT ĐẢN SANH (B́nh Sa), trang 80


Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Magazine
Last modified: 04/25/16