Chánh Pháp Số 4 - Bộ Mới

(tháng 3.2012)

(bấm vào tiêu đề ở trên hoặc h́nh b́a ở dưới để đọc trọn số báo in trên giấy với dạng PDF)

 

Tranh b́a của Yên Chi

 

NỘI DUNG SỐ NÀY:

¨ THƯ T̉A SOẠN, trang 2

¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3

¨  KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN 2 (TK Thích Đỗng Tuyên), trang 8

¨ TƯỞNG NIỆM TIỂU TƯỜNG ÔN TRÍ CHƠN (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 9

¨ THƯƠNG TIẾC THẦY (thơ Không Quang), trang 9

¨ QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO VỀ SỰ NGHÈO KHÓ VÀ THỊNH VƯỢNG (T. Hạnh Tuấn - Quảng Trí dịch), trang 10

¨ THAM DỰ TANG LỄ HT. THÍCH TRÍ CHƠN (Ht. Thích Minh Đạt), trang 15

¨ TƯỞNG NIỆM H̉A THƯỢNG THÍCH TRÍ CHƠN (BBT Kỷ Yếu) trang 16

¨ MÀU ÁO NÂU TRÊN CHUYẾN XE BUƯT (thơ Nguyên Đạo), trang 17

¨ QUAN NIỆM SỬ HỌC CỦA DUY THỨC, tt (HT. Thích Thắng Hoan dịch), trang 18

¨ ĐẠO PHẬT NGÀY NAY (HT. Thích Trí Chơn dịch), trang 21

¨ NHỚ LỜI ÔN (thơ Nguyên Viễn Nguyễn Ngọc Mục), trang 23

¨ CHƯƠNG TR̀NH LỄ HỘI PHẬT ĐẢN QUỐC TẾ PL. 2556 – 2012, trang 24

¨ CHỮ TÂM KIA MỚI BẰNG BA CHỮ TÀI (Đào Văn B́nh), trang 26

¨ ÔNG TĂNG QUA Đ̉, NGƯỜI ĐẸP – TÚI DA, TRẢ LỜI BẠN TÔI (thơ Du Tâm Lăng Tử), trang 27

¨ ƯNG VÔ SỞ TRÚ (Thích Trí Thành), trang 28

¨ RŨ BỎ TRONG AN B̀NH (Thích Nữ Nguyên Thiện), trang 30

¨ TƯỞNG NIỆM SƯ CÔ TENZIN CHOEDON (thơ Bạch Xuân Phẻ), trang 31

¨ TÂM THƯ XÂY DỰNG CHÙA BÁT NHĂ (HT. Thích Nguyên Trí), trang 33

¨ HT. THÍCH TRÍ QUANG VÀ MỘT CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ PGVN (Huỳnh Kim Quang), trang 34

¨ THÁNG BA, CẢM THÂN, MẤY VẦN ĐAU THẤM (thơ Nguyễn Thị Minh Thủy), trang 38

¨ T̀M HIỂU THÊM VỀ THÂN THẾ VÀ CHÍ NGUYỆN XUẤT GIA CỦA CỐ TLHT THÍCH TRÍ CHƠN (Thích Hải Tạng), trang 39

¨ XIN ĐI LẠI TỪ ĐẦU (thơ Chiêu Hoàng), trang 42

¨ THÔNG BẠCH LỄ HỘI QUÁN ÂM 2012 (TTPG Chùa Việt Nam Houston, Texas), trang 47

¨ SỰ THẤT BẠI CỦA TĂNG GIÀ NHẬT BẢN VÀ NHỮNG BÀI HỌC (Khải Tuệ), trang 48

¨ VUI THAY BỐ THÍ CÚNG DƯỜNG… (Tịnh Minh soạn dịch), trang 52

¨ VỌNG HƯỚNG BA (thơ TN Giới Định), trang 54

¨ BÔNG HẸ XÀO (Diệu An), trang 57

¨ MAN MÁC BUỒN (Thích Nữ Hạnh Thanh), trang 59

¨ NGỦ DƯỚI GỐC CÂY (Huệ Trân), trang 61

¨ TỊCH LIÊU (thơ Biểu Ư), trang 62

¨ ĐI T̀M TRÁCH NHIỆM (Thích Hạnh Tuệ), trang 63

¨ THUỐC TRONG RAU (Bs. Nguyễn Ư Đức), trang 64

¨ BÈO DẠT, KIẾP NGƯỜI (thơ Nguyễn Tiến Quỳnh Giao), trang 65

¨ TUỆ SỸ - BI TRÁNG MỘT HỒN THƠ (Tâm Nhiên), trang 66

¨ GIẤC MƠ CÓ THẬT (Lam Khê), trang 67

¨ MỘT CHÚT HƯƠNG ĐẠO, LỄ PHẬT VIÊN QUANG TỰ (thơ Cs. Nguyên Thần), trang 70

¨ QUÉT BỤI TRỪ BẨN, RỬA BẨN TRAU TÂM (thơ Chánh Năng), trang 70

¨ BA LẠY PHẬT (thơ Chân Minh Trí - Hồ Văn Quyền), trang 70

¨ PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM – 2. Pháp page 1, page 2 (Tâm Minh – Ngô Tằng Giao dịch), trang 72

¨ ĐÔI MẮT CỦA THÁI TỬ CÂU NA LA (GĐPTVN tại Hoa Kỳ biên soạn), trang 75

¨ BẤT TRI, NHỚ NGƯỜI XA (thơ Phù Du), trang 77

¨ VỀ MỘT VỊ THIỀN SƯ (Vĩnh Hảo), trang 78

¨ CỔ THÁP BÊN ĐƯỜNG (thơ Tâm Tấn), trang 79

¨ TRÓI BUỘC (Tâm Không – Vĩnh Hữu), trang 82

¨ VỜ VĨNH (thơ Vĩnh Hảo), trang 84

 


Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Magazine
Last modified: 04/25/16