Chánh Pháp Số 3 - Bộ Mới

(tháng 02.2012)

(bấm vào tiêu đề ở trên hoặc h́nh b́a ở dưới để đọc trọn số báo in trên giấy với dạng PDF)

 

Tranh b́a: "Vô thường" của Họa sĩ Khánh Trường

 

 

NỘI DUNG SỐ NÀY:

¨ THƯ T̉A SOẠN, trang 2

¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI THÁNG 01.2012 (Diệu Âm lược dịch), trang 3

¨ NỤ CƯỜI, CHIẾC VƠNG THIÊNG (thơ Thắng Hoan), trang 9

¨ XUÂN NHÂM TH̀N – 2012 (thơ Điều Ngự tử Tín Nghĩa), trang 9

¨ HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI PHẬT TỬ (Tâm Hạnh), trang 10

¨ HẠ SƠN, MỘNG NGÀY (thơ Tuệ Sỹ), trang 16

¨ QUÊN, VỌNG (thơ Hàn Long Ẩn), QUÁN TRỌ THONG DONG (thơ Bạch Xuân Phẻ), trang 17

¨ TUỔI ĐỜI (thơ Tường Vân), RONG CHƠI (thơ Vĩnh Hảo), trang 17

¨ QUAN NIỆM SỬ HỌC CỦA DUY THỨC, tiếp theo (HT. Thích Thắng Hoan dịch), trang 18

¨ PHẢI CHĂNG PHẬT GIÁO LÀ MỘT TÔN GIÁO? (HT. Thích Trí Chơn dịch), trang 21

¨ PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM – 1. Đức Phật - tiếp theo (Tâm Minh – Ngô Tằng Giao dịch), trang 24

¨ NIỆM PHẬT (Nguyên Siêu), trang 26

¨ BÀI CA MUÔN THUỞ, HƯƠNG XƯA MĂI C̉N, MƯA NẮNG THONG DONG (thơ Tuệ Nguyên – Thích Thái Ḥa), trang 27

¨ MƯỜI NIỆM VĂNG SANH (Thích Đức Trí), trang 28

¨ THƯ VỀ THẦY (Tâm Minh – Vương Thúy Nga), trang 30

¨ ĐOẢN KHÚC XUÂN (thơ Mỹ Huyền), trang 32

¨ NHẤT CHI MAI - CHẤT NGƯỜI MUÔN THUỞ (Phan Trang Hy), trang 33

¨ TIẾNG HÚ CỦA THIỀN SƯ KHÔNG LỘ (Huỳnh Kim Quang), trang 34

¨ THỂ THAO VÀ CHẾ ĐỘ ĂN CHAY GIÚP NGĂN NGỪA BỆNH TIỂU ĐƯỜNG (Tâm Diệu), trang 36

¨ PALDEN CHOETSO (thơ Biểu Ư), trang 39

¨ PHO TƯỢNG PHẬT TỪ VIỆT NAM PHIÊU DU ĐẾN ALASKA (Đào Trường Phúc dịch), trang 40

¨ NGƯỜI GIÀU CÓ VÀ CÁI BÁT MẺ (Hạnh Chi), trang 42

¨ UNG THƯ TIỀN LIỆT TUYẾN (Bs. Tâm Lộc - Nguyễn Trọng Thọ), trang 46

¨ TU HỌC ĐỂ HOẰNG PHÁP (Cư sĩ Nguyên Giác), trang 50

¨ NGUYÊN TIÊU - RẰM THÁNG GIÊNG (thơ Lam Nguyên, Lạc Phố dịch), trang 52

¨ TÍN TÂM BỐ THÍ CÚNG DƯỜNG… (Tịnh Minh soạn dịch), trang 53

¨ ĐỊNH DỊCH BÀI THƠ XUÂN VĂN CỦA VUA TRẦN NHÂN TÔNG (Tâm Thường Định), trang 54

¨ SOI GƯƠNG, ĐƯỢC TẶNG CHÂN KINH, T̀NH YÊU (thơ Tuệ Thiền-Lê Bá Bôn), trang 55

¨ CANH CHUA THÁI (Diệu An), trang 57

¨ XÂY DỰNG TRUNG TÂM PHẬT GIÁO V̀ H̉A B̀NH (Thích nữ Tiến Liên), trang 59

¨ CHO ANH VÀ XUÂN (thơ Vơ Quỳnh Uyển), trang 60

¨ CHUYỂN HÓA KHỔ ĐAU THÀNH HẠNH PHÚC (Cư sĩ Liên Hoa dịch), trang 60

¨ LẠM BÀN VỀ KHÁI NIỆM “KHỔ ĐAU” TRONG PHẬT GIÁO (Hoang Phong), trang 61

¨ H̀NH ẢNH KHÓA TU HỌC CUỐI NĂM TẠI CHÙA BÁT NHĂ (Dũng Nguyễn), trang 64

¨ H̀NH ẢNH GIỚI ĐÀN & LỄ PHẬT THÀNH ĐẠO TẠI CHÙA PHÁP VŨ (PV), trang 65

¨ SƯ ÔNG VÀ LĂNG TỬ (Diệu Nga), trang 66

¨ VƯỜN XUÂN CỦA THẦY (thơ Minh Giới), trang 70

¨ TÂM BẤT SINH (Ns. Thích Nữ Trí Hải dịch), trang 71

¨ LỄ HÚY NHẬT TỔ SƯ MINH HẢI PHÁP BẢO TẠI HOA KỲ (Hải Như), trang 72 

¨ NỬA HỒN XUÂN (Quang Huyền), trang 74

¨ NGÀY CUỐI NĂM (Nhất Như), trang 76

¨ HAI CHỊ EM (Lam Khê), trang 77

 


Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Magazine
Last modified: 04/25/16