Chánh Pháp Số 2 - Bộ Mới

(tháng 01.2012)

(bấm vào tiêu đề ở trên hoặc h́nh b́a ở dưới để đọc trọn số báo in trên giấy với dạng PDF)

 

 

NỘI DUNG SỐ NÀY:

¨ LÁ THƯ XUÂN, trang 2

¨ THƯ CHÚC TẾT (Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Hoa Kỳ), trang 3

¨ THƯ CHÚC XUÂN (HT. Thích Nguyên Trí), trang 4

¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 5

¨ XUÂN THỂ (thơ Thắng Hoan), trang 11

¨ XUÂN (thơ Nguyên Kim), trang 11

¨ NHỮNG TÀNG ĐẠI CỔ THỤ TRONG RỪNG THIỀN TRÚC LÂM PHÁP PHÁI (Nguyên Nhơn), trang 12 

¨ THÔNG BẠCH XUÂN NHÂM TH̀N – 2012 (Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK), trang 16

¨ NỤ HOA VÀNG MÙA XUÂN (thơ Kim Tuấn), trang 17

¨ TỰ KHÚC XUÂN, XUÂN HỒNG ĐÀO (thơ Diêu Linh), trang 17

¨ QUAN NIỆM SỬ HỌC CỦA DUY THỨC, tiếp theo (HT. Thích Thắng Hoan), trang 18

¨ MÙA XUÂN, TUỔI TRẺ VÀ ĐẠO PHẬT (Ỷ Thu Am), trang 20

¨ SƠ TÂM (Nguyên Siêu), trang 22

¨ 10 NHÂN VẬT NỔI TIẾNG THẾ GIỚI THEO ĐẠO PHẬT (Thủy Ngọc lược dịch), trang 24

¨ 10 CELEBRITY BUDDHISTS (Emily Breder), trang 28

¨ XUÂN BẤT TẬN (thơ Tịnh Nghiêm – Nghiêm Xuân Cường), trang 29

¨ NỤ CƯỜI ĐẦU NĂM (Tâm Minh – Vương Thúy Nga), trang 30

¨ XÂY DỰNG TRUNG TÂM PHẬT GIÁO V̀ H̉A B̀NH (Thích nữ Tiến Liên), trang 31

¨ ĐẦU XUÂN ĐỌC THƠ THIỀN (Cư sĩ Nguyên Giác), trang 32

¨ CƠI HỒN GẦY GUỘC (thơ Nguyễn thị Minh Thủy), trang 33

¨ T̀NH XUÂN (thơ Bạch Xuân Phẻ), trang 33

¨ HÔM QUA ĐĂ KHÔNG C̉N (Chân Hiền Tâm), trang 34

¨ ĐI QUA NĂM THÁNG (thơ Măn Đường Hồng), trang 36

¨ PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM – 1. Đức Phật (Tâm Minh – Ngô Tằng Giao dịch), trang 38

¨ HƯƠNG XUÂN, VUI XUÂN, XUÂN CẢM, HỎI ĐƯỜNG VỀ (thơ Vĩnh Hảo), trang 41

¨ THIỆN TRI THỨC - NGƯỜI ĐƯA TA VƯỢT QUA GIÓ BỤI (Thích Thái Ḥa), trang 42

¨ CHÚNG SANH B̀NH ĐẲNG (thơ Nhựt Thanh - Tuyết Nguyễn), trang 46

¨ HƯƠNG XUÂN, TA YÊU XUÂN (thơ Mai Phước Lộc), trang 46

¨ FROM STUDYING THE CONCEPT OF TIME IN BUDDHISM TOWARDS UNDERSTANDING THE MEANING OF LIFE (Thich Hanh Tuan), trang 48

¨ THÍCH NGỒI NGẮM GIỮA PHÁP T̉A, HIỀM V̀ CHỮ NGHĨA NHẠT NH̉A CĂN CƠ (Tịnh Minh soạn dịch), trang 55

¨ BA CÂY HỮU DỤNG CHO MỌI NHÀ (Hàn Lâm Nguyễn Phú Thứ - Tiểu Đệ), trang 58

¨ THANH ÂM CUỘC LỮ (thơ Hàn Long Ẩn), trang 62

¨ BẤT HOẠI (thơ Vũ Tiến Lập), trang 62

¨ HỘI PHẬT HỌC ĐUỐC TUỆ HỘI THẢO VỀ VAI TR̉ CỦA NGƯỜI CƯ SĨ TRONG CÔNG CUỘC HOẰNG PHÁP (Việt Báo), trang 64

¨ MÙA XUÂN VÀ ĐẤT MẸ (Thảo Lư), trang 66

¨ HOẠI, KHÔNG, TỊCH CẢNH, GIẢ CẢNH, HƯ CẢNH (thơ Phù Du), trang 67

¨ BƠI THUYỀN TRÊN SÔNG (Thích Nữ Tịnh Quang), trang 68

¨ MÙA XUÂN TRONG ĐẠO PHẬT (Lưu Ly), trang 70

¨ XUÂN VỌNG (thơ Minh Trí - Hồ Văn Quyền), trang 72

¨ LONG HOA TAM HỘI NGUYỆN TƯƠNG PHÙNG (thơ Tâm Tấn), trang 72

¨ MƯA THU, DÂNG HƯƠNG, CÔNG PHU (thơ Hiền Nguyên), trang 72

¨ CHÙA NHỎ VEN RỪNG (Vĩnh Hảo), trang 77 

¨ ÁNH LỬA VƯỜN ĐÊM (Lam Khê), trang 81

¨ MÓN CHAY: CHẢ CHƯNG (Diệu An), trang 85

 


Bài vở đóng góp xin gửi về: baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Magazine
Last modified: 04/25/16