Chánh Pháp Số 12 - Bộ Mới

(tháng 11.2012)

(bấm vào tiêu đề ở trên hoặc h́nh b́a ở dưới để đọc trọn số báo in trên giấy với dạng PDF.

Nơi trang đầu, "Nội Dung Số Này", bấm vào từng tiêu đề bạn muốn đọc)

 

 

 

CHÁNH PHÁP BỘ MỚI: Số 12, tháng 11.2012

H́nh b́a của Tâm Thanh

 

NỘI DUNG SỐ NÀY:

 

(Mời bấm vào h́nh b́a ở trên, vào trang đầu "Nội Dung Số Này", t́m đọc bài quư vị thích trong dạng PDF.

Mục lục sau đây chỉ là tổng quát, không có đường dẫn. Xin cáo lỗi về sự bất tiện này.)

 

¨ THƯ T̉A SOẠN, trang 2

¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3

¨ ẢO HÓA / BƯỚC VÂN DU / LỤC BÁT THIỀN / PHÁP HOA MỘT CƠI (thơ ĐNT Tín Nghĩa, Cát Tường, Xuân Mai, Tâm Thường Định), trang 7

¨  DUYÊN SINH HAY TINH THẦN VÔ NGĂ (Thích Nguyên Siêu), trang 8

¨ TỊCH TĨNH (thơ Trúc Nguyên), trang 9

¨ CON NGƯỜI ĐƯỢC SANH RA TỪ ĐÂU? (HT. Thích Thắng Hoan), trang 10

¨ CHUYỆN ĐÀN CHIM SA BẪY DO BẤT H̉A (Thích Nguyên Hiệp), trang 14

¨ NGƯỠNG VỌNG TÔN SƯ (thơ Thích Minh Tuệ), trang 16

¨ H̀NH ẢNH LỄ HÚY KỴ ĐLHT THÍCH MĂN GIÁC VÀ TUẦN THẤT THỨ 5 ĐLHT THÍCH MINH CHÂU, trang 17

¨ BUDDHAGHOSA VÀ LEV TOLSTOY… (Thích Phước An), trang 18

¨ THU CỦA ME, CHÀO HỎI QUÊ HƯƠNG… (thơ Phù Du), trang 23

¨ H̀NH ẢNH LỄ CHUNG THẤT ĐLHT THÍCH MINH CHÂU TẠI BẮC CALIF. (Quảng Thọ), trang 24

¨ CẦU NGUYỆN VÀ TỤNG KINH (Tâm Diệu), trang 26

¨ GỌI PHẬT BẰNG BẠN (Ns. Thích nữ Trí Hải), trang 28

¨ NĂM PHƯƠNG TIỆN PHÁP MÔN NIỆM PHẬT (Thích Đức Trí), trang 29

¨ LỮNG THỮNG ĐẾN, LỮNG THỮNG ĐI… (thơ Huệ Trân), trang 31

¨ H̀NH ẢNH TANG LỄ CƯ SĨ THIỆN THỌ NGUYỄN NGỌC CHÂU (Dzũng Nguyễn), trang 32

¨ KIẾP NGƯỜI (thơ Ngọc Châu), trang 33

¨ H̉A THƯỢNG TÂM TRÍ, MINH CHÂU, VIÊN DUNG, VỊ SƯ-THẦY TÀI ĐỨC VẸN TOÀN (Thích Trừng Sỹ), trang 34

¨ MÀU XANH – BÂY GIỜ… (Mặc Phương Tử), trang 36

¨ GIỚI THIỆU CHƯƠNG TR̀NH TỪ BI TV, trang 37

¨ NHỚ THẦY, NHỚ CHÙA, NHỚ QUÊ HƯƠNG, NGUỒN CỘI (Thích Minh Tuệ), trang 38

¨ TÂM THƯ KHẨN THIẾT CỦA CHÙA THIÊN TRÚC (Thích Thiện Long), trang 42

¨  VÀ NGỘ (TK. Thích Giác Tín), trang 47

¨ HỎI HAY ĐÁP ĐÚNG – song ngữ, chương 1, tiếp theo (Thích Nguyên Tạng dịch), trang 48

¨ CON ĐƯỜNG BỒ TÁT (Tâm Minh Vương Thúy Nga), trang 54

¨ NẤU CHAY: ĐẬU VE XÀO NẤM (Diệu An), trang 57

¨ THAY TIM (Bs. Nguyễn Ư Đức), trang 59

¨ PHẬT CẮT THỊT GIẢI CỨU CHIM BỒ CÂU - truyện song ngữ (HT. Thích Trí Chơn dịch), trang 61

¨ TÍN TÂM VUN XỚI PHƯỚC ĐIỀN… (Tịnh Minh soạn dịch), trang 62

¨ THU XƯA (thơ Yên Chi), trang 63

¨ PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM – 5. BUDDHIST STORY / CHUYỆN PHẬT GIÁO (Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch), trang 64

¨ DƯ CHẤN CỦA TRÁI TIM (Thánh Thủy dịch), trang 66

¨ BÓNG NHỎ CHIỀU THU (Lam Khê), trang 68

¨ HẠT SƯƠNG BIỂN CẢ (thơ Chân Minh Trí), trang 70

¨ TƯỢNG PHẬT TỪ TỜ DI CHÚC CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ PHÁP (Huyền Lam) trang 71

¨ MỘT PHO TƯỢNG PHẬT GIÁO ĐƯỢC TẠC BẰNG THIÊN THẠCH… (Hoang Phong biên soạn), trang 72

¨ BA MẠ VÀ NÓ (TN. Giới Định), trang 74

¨ THƯ MỜI THAM DỰ ĐÊM THẮP NẾN CẦU NGUYỆN & LỄ VÍA QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (TV. Chân Không), trang 79

¨ TÂM THƯ XÂY DỰNG CHÙA BÁT NHĂ (HT. Thích Nguyên Trí), trang 80

 

 

 

baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Magazine
Last modified: 05/26/12