Chánh Pháp Số 10 - Bộ Mới

(tháng 9.2012)

(bấm vào tiêu đề ở trên hoặc h́nh b́a ở dưới để đọc trọn số báo in trên giấy với dạng PDF.

Nơi trang đầu, "Nội Dung Số Này", bấm vào từng tiêu đề bạn muốn đọc)

 

 

 

CHÁNH PHÁP BỘ MỚI: Số 10, tháng 9.2012

H́nh b́a của Đinh Cường

 

NỘI DUNG SỐ NÀY:

 

(Mời bấm vào h́nh b́a ở trên, vào trang đầu "Nội Dung Số Này", t́m đọc bài quư vị thích trong dạng PDF.

Mục lục sau đây chỉ là tổng quát, không có đường dẫn. Xin cáo lỗi về sự bất tiện này.)

 

¨ THƯ T̉A SOẠN, trang 2

¨ TIN TỨC PHẬT GIÁO THẾ GIỚI (Diệu Âm lược dịch), trang 3

¨ THÔNG BẠCH VU LAN PL. 2556 – 2012 (Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK), trang 7

¨ DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ I NHIỆM KỲ II (2012-2016) (HT. Thích Tín Nghĩa), trang 8

¨ YÊU THƯƠNG KIẾP NGƯỜI (Thích Chúc Đại), trang 10

¨ VU LAN TRONG L̉NG DÂN TỘC VIỆT (Thích Tín Măn), trang 12

¨ QUYẾT NGHỊ CỦA ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ I (GHPGVNTNHK), trang 14

¨ MỪNG KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN 2 (thơ ĐNT Tín Nghĩa), trang 15

¨ H̀NH ẢNH KHÓA TU HỌC PHẬT PHÁP BẮC MỸ LẦN 2 (Hải Triều Âm), trang 16

¨ LƯỢC TR̀NH VỀ ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ I CỦA GHPGVNTNHK (Thích Minh Tuệ), trang 18

¨ VU LAN NIỆM PHẬT, LỜI KINH CỦA MẸ (thơ Xuân Mai), trang 19

¨ LƯỢC KHẢO VỀ SỰ TÍCH VÀ Ư NGHĨA LỄ VU LAN (Nguyễn-phúc Bửu Tập), trang 20

¨ H̀NH ẢNH LỄ KHAI MẠC ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ I (Hải Triều Âm), trang 24

¨ KHÁI NIỆM NIẾT BÀN TỪ QUAN ĐIỂM TÂM LƯ HỌC (TN Tịnh Quang dịch), trang 26

¨ H̉A HỢP CHÚNG, SỐNG VUI TỈNH THỨC (thơ Hải Cư – Thích Tịnh Diệu), trang 29

¨ VU LAN VÀ NIỀM ĐAU MẤT MẸ (Huỳnh Kim Quang), trang 30

¨ H̀NH ẢNH KHOÁNG ĐẠI I TRONG ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ I (Hải Triều Âm), trang 32

¨ NHỚ CHA, NHỚ EM, TRÀ SỚM, SƠ NGUYÊN (thơ Phù Du), CHIẾC ÁO TỪ (thơ TN Thông Ân), trang 33

¨ CHỈ V̀ LÁ CỎ BỜ MƯƠNG… (Tịnh Minh soạn dịch), trang 34

¨ KHÓC CHA (thơ Tâm Tấn), trang 35

¨ SUY NGHĨ VỀ Ư NGHĨA CẦU SIÊU (Thích Đức Trí), trang 36

¨ KẾT DUYÊN (thơ Huyền Vũ), trang 38

¨ THƯ MỜI THAM DỰ PHÁP HỘI ĐỊA TẠNG (TK Thích Thánh Minh), trang 39

¨ THƯ MỜI LỄ VU LAN VÀ TRAI ĐÀN BẠT ĐỘ CHÙA VIÊN MINH (TKN Thích nữ Diệu Phước), trang 40

¨ BÔNG HỒNG CÀI ÁO (Vơ Doăn Nhẫn), trang 41

¨ THEO DẤU NGƯỜI XƯA (thơ Minh Tuệ), trang 42

¨ VU LAN TRONG L̉NG TÔI (Tâm Minh – Vương Thúy Nga), trang 47

¨ VẾT XƯA (thơ Yên Chi), trang 48

¨ ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ (thơ Phong Trần Khách), trang 49

¨ CHA MẸ VÀ NHỮNG NGƯỜI CON BẤT HẠNH (Vĩnh Hảo), trang 50

¨ SI ĐỘN / FOOLISH (Nguyên Giác dịch và b́nh), trang 51

¨ B̀NH TĨNH VỚI NHỮNG BƯỚC CẦN LÀM KHI CÓ TANG SỰ (Ban Tang Lễ TV Hộ Pháp), trang 52

¨ CÁI NỐT RUỒI CỦA MẸ (thơ song ngữ của Bạch Xuân Phẻ), trang 53

¨ TRUYỆN THẬT NGẮN (Biện thị Thanh Liêm), trang 54

¨ CHÀO MỪNG PHÁP HỘI, T̀M AI (thơ Mật Nghiêm), trang 55

¨ NẤU CHAY: ỚT ĐÀ-LẠT DỒN CÁ BỒ ĐỀ (Diệu An), trang 57

¨ BÊN LỀ MỘT ĐÁM CƯỚI (Tôn Nữ Thanh Yên), trang 59

¨ PHẬT PHÁP CHO TRẺ EM – 5. BUDDHIST STORY / CHUYỆN PHẬT GIÁO (Tâm Minh Ngô Tằng Giao dịch), trang 64

¨ MỘNG DƯỚI MƯA (thơ Nhựt Thanh – Tuyết Nguyễn), trang 65

¨ NHỮNG CON CHIM LO VIỆC MAI TÁNG – song ngữ (HT. Thích Trí Chơn dịch), trang 66

¨ MẸ TRONG GIẤC MỘNG (lời ca của UUdam, Tâm Minh Ngô Tằng Giao chuyển thơ), trang 67

¨ VIRUS WEST NILE (Bs. Nguyễn Ư Đức) trang 68

¨ TRĂNG VU LAN, CẢM TÁC TỪ “GIẢI ĐẢO HUYỀN” (thơ Đồng Thiện) trang 70

¨ C̉N CHÚT NỖI NIỀM VƯƠNG VẤN (Một học viên Nam Calif.), trang 71

¨ H̀NH ẢNH LỄ BẾ MẠC ĐẠI HỘI KHOÁNG ĐẠI KỲ I (Hải Triều Âm), trang 72

¨ VU LAN – MÙA HIẾU HẠNH (TN Giới Định), trang 74

¨ NƯỚC MẮT CHẢY XUÔI (Lam Khê), trang 76

¨ NHỮNG HẠT TRÂN CHÂU (Thanh Nhăn), trang 79

¨ H̀NH ẢNH LỄ AN VỊ TÔN TƯỢNG NIẾT BÀN CHÙA CỔ LÂM (Hải Triều Âm), trang 80

 

 

 

baivochanhphap@gmail.com
Copyright © 2009 Chanh Phap Magazine
Last modified: 05/26/12